II Laboratorio Teatral de Vedra

Publicada por:
Comparte esta nova:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

A Asociación Cultural Senunpeso (organizadora do Laboratorio Audiovisual de Vedra), envíanos a seguinte información ,que consideramos moi interesante como inciativa cultural.

Temos o pracer de convidarvos a todos e a todas ao II Laboratorio Teatral de Vedra, logo dunha primeira edición moi satisfactoria e da que quedou canteira. O LTV enmárcase no programa Iniciativa Xove destinado a fomentar actividades nas persoas mozas.
Adxuntamos a este correo toda a información sobre o mesmo e que agradeceríamos lle desedes difusión a quen creades lle poida interesar.

II_LaboratorioTeatralVedra

FOLLA INSCRICIÓN LTV-II

Enviar ao correo electrónico: vedramaticos@gmail.com
Grupo organizador : Vedramáticos

Colabora: D. X. de Xuventude e Voluntariado

Laboratorio Teatral de Vedra

email: vedramaticos@gmail.com

Teléfono de contacto: 625992959

12,13, 19 e 20 de setembro de 2015 Antigo Xulgado e Centro Sociocultural da 3ª Idade de Vedra

Idades: 16 a 35 anos 21 prazas (adxudicación segundo orde de recepción da solicitude)

Datos do solicitante

Autorización do titor Legal (só menores de idade)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un correo electrónico dirixido ao grupo “Vedramáticos” responsable do ficheiro.

Autorizo a que as gravacións do solicitante (tanto en formato fotográfico como en video) realizadas pola organización no transcuso do LTV poidan servir de base para divulgar este proxecto a través da súa publicación en materiais impresos e en internet.

Comparto coche para acudir ao LTVNome Apelidos Data de nacemento Enderezo Concello: Código Postal: Provincia: Correo electrónico Teléfono: Nome e apelidos do titor Correo electrónico: Teléfono: Observacións: Sinatura do solicitante Sinatura e DNI do titor legal

Máis novas

Ir arriba