II Certame de narración breve. Mestre Manuel Gacio

Publicada por:
Comparte esta nova:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

BASES

 

1.- Poderá participar calquera mozo/a matriculado en educación Primaria ou ESO, segundo as seguintes categorías:

 

A: Alumnos/as de Primaria

 

B: Alumnos/as de Secundaria

 

2.- En ambas categorías a extensión máxima será de 5.000 caracteres, espazos incluídos.

 

3.- Os textos versarán sobre o Pico sacro e deberán estar escritos en lingua galega, orixinais e non premiados noutros concursos.

 

4.- Deben ser presentados por quintuplicado, en folio tamaño A4, entreliñado simple e tamaño de letra 12, paxinados e sen asinar. Entregaranse orixinal e catro copias nun sobre no que figure título e lema da obra, no seu interior outro sobre con título e lema pechado e se enviarán nome do autor, fotocopia DNI, enderezo e número de teléfono.

 

5.- Os traballos deben ser enviados a:

 

Centro de interpretación Pico Sacro

Rúa Pedro Ballesteros nº 25

Cachosenande

15881 Lestedo

Boqueixón -A Coruña-

 

6.- Haberá dous premios por categoría, aínda que o xuri pode declarar deserto calquera deles no caso de considerar insuficiente a calidade dos textos.

 

Os premios serán:

 

Categoría A: Un fin de semana nun balneario de Galicia para o autor e dous familiares, para o primeiro premio.

O segundo premio un cheque por valor de 75 euros para libraría Lino de Lestedo.

 

Categoría B. Os mesmos que premios que na categoría A

 

7.- A data límite de entrega remata o 30 de novembro de 2017

 

8.- A composición do xuri darase a coñecer na páxina da asociación mestre Manuel Gacio.

 

9.- A asociación Mestre Manuel Gacio reservase o dereito de divulgación ou publicación dos textos premiados. Neste senso os autores renuncian a calquera compensación económica.

 

10.- Os traballos non premiados poden ser solicitados polos seus autores no prazo dun mes despois de publicarse o fallo do xuri. Aqueles non reclamados en prazo serán destruídos.

 

11.- O xuri e a asociación están facultados para tomar as decisións que consideren oportunas ante algún imprevisto non recollido nas presentes bases.

Máis novas

Ir arriba